'Door de samenwerking kan ik de kandidaat 'echt centraal stellen'.

‘Elk loopbaantraject is maatwerk en begint met een intake, dan stel ik vooral veel vragen aan de kandidaat. Zo brengen we samen de situatie in kaart: waarom komt hij of zij bij mij? Wat wil hij veranderen in zijn werksituatie? En welke wensen heeft hij voor zijn nieuwe werk? Dit betekent voor mij doorvragen en goed luisteren, tussen de regels door. Ook vat ik ter controle samen wat er gezegd is en geef zo richting aan het gesprek. Zo komen we tot een beeld van waar de kandidaat op zijn plek is en bedenken we wat daarvoor nodig is.’

Wat betekent de samenwerking voor jou?
‘Voor mezelf zie ik Het Noorden werkt door heel erg als een leerproces, over wat er bij alle betrokken organisaties mogelijk is. Daardoor heb ik een veel bredere blik gekregen op wat er is aan hulp. En door de samenwerking zijn al deze hulpmiddelen veel makkelijker in te zetten. Daardoor kan ik mijn kandidaat écht centraal stellen. Eerder stonden regels dit wel eens in de weg, maar door de nieuwe manier van werken is dit niet meer zo. Dit komt vooral door ons wekelijkse teamoverleg. Daarin delen we algemene kennis over ons werk, waardoor we elkaar inmiddels goed kennen en weten we wat iedereen meebrengt aan tafel. Ook bespreken we telkens enkele kandidaten, voor advies of met een concrete hulpvraag. Het mooie is dat er altijd iemand is die kan helpen, bijvoorbeeld met een contact of een geschikte cursus. Dat geeft zoveel energie. Want zo kunnen we elke kandidaat passende handvatten geven om verder te komen.’

En hoe nu verder?
‘In de eerste maanden hebben we een zaadje geplant, toen waren we vooral aan het leren. Daaruit groeit nu een samenwerking die een rijk perspectief biedt aan werkzoekenden en werkgevers, en ook aan onszelf. De aangesloten organisaties vormen een stevig fundament, waarop we nu met elkaar voortbouwen. Doordat we samen de huidige situatie en nieuwe ontwikkelingen bespreken, zien we wat er mist en creëren we nieuwe kansen. Zo hebben drie teamleden het werkprofiel ontwikkeld. Een nieuwe manier om je als werkzoekende te presenteren: vanuit wat je kunt en wilt, en niet vanuit je arbeidsverleden. Dit voorkomt belemmeringen van een traditioneel CV, zoals een gat in je loopbaan of een opleiding die niet matcht.Met het werkprofiel willen we werkgevers aanmoedigen om het gesprek aan te gaan, om te bespreken wat wél kan. Dit vraagt vertrouwen, maar biedt ook kansen: passende, gemotiveerde werknemers in een krappe arbeidsmarkt. Zo werken we vanuit Het Noorden werkt door aan ons doel, mensen en werk passend combineren voor duurzame inzetbaarheid.’